uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Par projektu

8 radošo darbnīcu cikls „Vizuālā atbalsta materiālu darbnīcas pozitīvai uzvedībai bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem” paredzēts materiālu izstrādei darbam ar bērniem ar uzvedības, tai skaitā autiskā spektra traucējumiem. Kopumā paredzētas astoņas darbnīcas – piecas vecākiem un speciālistiem, trīs – ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
Piecās no tām vecāki, pedagogi, sociālie darbinieki, dienas centru darbinieki, sociālās rehabilitācijas un agrīnās intervences programmas nodrošinātāji uzzinās gan teoriju par uzvedības traucējumu iemesliem, iespējām tos mazināt, kā arī paši izgatavos un saņems atbalsta materiālus turpmākajam darbam.

Darbnīcu tēmas:
1. Būtiskāko uzvedības noteikumu vizualizācija pirmsskolas izglītības iestādē, skolā, mājās, dienas centrā;
2. Kārtība, priekšmetu sistematizēšana, vizuālās norādes durvīm, plauktiem, personiskajām mantām, individuālo vietu apzīmēšana;
3. Laika grafiki/vizuāla dienas kārtība, dažādi veidi, kā informēt par dienas gaitu, dažādu aktivitāšu vizualizācija;
4. Uzvedība nodarbībās – atbildēšana uz jautājumiem, savas kārtas gaidīšana, sēdēšana savā vietā;
5. Pašaprūpes prasmju atbalsts bērnudārzos, dienas centros un skolās;

Trīs darbnīcas būs orientētas uz ģimenēm ar autiskā spektra traucējumiem, kur bērni ar īpašām vajadzībām, viņu vecāki, brāļi un māsas gatavos izstrādātos materiālus lielākā apjomā, kuri būs derīgi lietošanai pašām ģimenēm, kā arī Autisma apvienībai, konsultējot pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, dienas centrus, bēnu namus un citus interesentus. Šīs darbnīcas tiks veidotas kā karjeras prasmju attīstības pasākumi, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja apgūt prasmes un iemaņas, kuras noderēs nākotnē.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Autisma apvienība”
logo rdld

Facebook

Twitter

YouTube